Docy

Primer solarne elektrane od 100Kw

Estimated reading: 5 minutes

Izgradnja solarnog sistema za firme  kapaciteta 100 kW 

Solarni sistemi su veoma brzo postali popularni u Srbiji zbog rastućih cena električne energije i brzog povrata investicije. Solarni sistem kapaciteta 100 kW je idealan za pravna lica koja žele smanjiti troškove električne energije, smanjiti emisiju ugljen-dioksida, a povećati konkurentsku prednost svojih proizvoda.

U ovom članku ćemo detaljno objasniti proces izgradnje solarnog postrojenja kapaciteta 100 kW kao i prednosti ovog sistema.


Ukoliko ste pravno lice, ovo je pravo mesto za Vas.


Stručnost i znanje u oblasti solarnih elektrana

Za vrlo kratak period, u saradnji sa partnerskim firmama iz Poljske, Turske, Bugarske i drugih zemalja, naši zaposleni su prošli obuku, treninge usavršavanja i pokazali veliku stručnost i znanje na polju solarnih elektrana.

Solarni sistem 100kw

Prednosti solarnog sistema kapaciteta 100 kW za pravna lica

Solarni sistemi su postali popularni u Srbiji zbog rastućih cena električne energije. Solarni sistem kapaciteta 100 kW idealan je za pravna lica čiji su mesečni izdaci za el energiju veći od 200 000 dinara. Ovaj sistem se može instalirati na krovovima proizvodnih objekata, hladnjača i skladišta, što je idealno za pravna lica koja imaju veliku potrošnju električne energije.

Solarni sistem 100kw slika2

Odabir krova za solarni sistem

Svaki krov koji ne zahteva popravku, pokriven metalnim trapezoidalnim limom, sendvič panelima ili ravnom krovnom konstrukcijom je pogodan za montažu solarnih panela. Pre početka radova statičar će pripremiti projekat tako da nema rizika od  oštećenja.

Koristimo najkvalitetniju konstrukciju, koja se koristi svuda u Svetu, sa mogućnošću garancije 25 godina na sam sistem, izradjenu od najkvalitetnijeg aluminijuma izuzetne čvrstoće AL6005-T5, sa zaštitnom gumom protiv curenja, tako da ne postoji nikakva bojazan oko oštećenja krova, curenja nakon par godina i slično. 

Iako nestručna instalacija može biti jeftinija na početku, kasnije može biti vrlo skupa zbog dodatnih popravki kako samog sistema tako u ekstremnim slučajevima i krova objekta.

Orijentacija krova

Kada je reč o orijentaciji krova, jug je idealan, ali istok i zapad su takođe pogodni za montažu solarnih panela, gde gubici u odnosu na ‘’idealan jug’’ iznose od 5 do 10%.

Izbor opreme za izgradnju solarne elektrane

Uvek savetujemo i sami isključivo koristimo opremu svetski poznatih proizvođača, koji daju čak 25 godina garanciju na svoje proizvode.

Svi naši solarni paneli nalaze se na Bloomberg Tier 1 listi, što garantuje kvalitet i dugotrajnost, i koriste se na solarnim poljima od Australije do Amerike, instalirane snage u GW. Invertori koje koristimo nalaze se među prvih 5 u Svetu.

Broj potrebnih panela za elektranu od 100kw

Što se tiče broja panela, za solarno postrojenje od 100 kW (snaga pretvarača) dodajemo dodatno opterećenje od 20% kako bismo postigli maksimalni potencijal celog sistema. Stoga je preporučena snaga solarnih panela 120 kWp. Na primer, ako koristimo module od 550 W kao u našem primeru, trebaće nam 218 panela. 

Minimalna površina krova potrebna za ovaj sistem je 700-750 m2. 

Proizvodnja i ušteda na godišnjem nivou 

Dajemo promer proizvodnje jednog našeg projekta, snage 120kWp, po mesecima.

Orijentacija jugo-istok, nagib krova 6°, jug Srbije.

Za sve proračune koristimo licencirane softvere koji daju precizne podatke.

Sa trenutnom cenom struje, ne uzimajući u obzir PDV , rast cena električne energije i inflaciju, godišnja ušteda za firmu koja koristi solarnu elektranu za svoje potrebe iznosi:

MesecMesečna količina u KwIznos (u dinarima)
Januar4.34560.000
Februar5.747,280.000
Mart10.072,1140.000
April13.219,5183.000
Maj15.990,4222.000
Jun17.968,6250.000
Jul18.790,9260.000
Avgust16.161,8224.000
Septembar11.930165.000
Oktobar8.372,3115.000
Novembar4.852,967.000
Decembar3.310,845.000
Ukupno1.811.000
Prikaz grafik ulaganja novca u solarne panele gde se kroz vreme vraca investicije višestruko

Povrat investicije uložene u solarnu elektranu

U praksi se pokazalo da se period povrata investicije za firme kreće od 4 do 6 godina, što ovaj sistem svrstava u vrlo isplative. Uzimajući u obzir životni vek elektrane koji je 30+ godina, solarna elektrana predstavlja odličan vid ulaganja, gde se početno ulaganje vraća 4x uvećano.

Prodaja i ugradnja sistem ključ u ruke

Nudimo prodaju same opreme, ali i sisteme ključ u ruke, gde je obuhvaćena sva projektna dokumentacija za ishodovanje dozvola, oprema i montaža, kao i puštanje u rad.

U ovom tekstu je dat primer jedne solarne elektrane, veličina sistema se prilagođava potrebama klijenta. Ukoliko niste sigurni koja veličina sistema vam je potrebna, a razmatrate ugradnju, možete nam poslati vaše račune za električnu energiju za prethodnih 12 meseci, lokaciju objekta i izgled krova, kako bismo vam pomogli da odaberete sistem koji najbolje odgovara vašim potrebama.

Pravo dimenzionisanje sistema je izuzetno važno kako bi se sistem maksimalno iskoristio i period otplate bio što kraći.

Molimo vas da nas kontaktirate radi dobijanja besplatnog i detaljnog proračuna solarnog sistema koji je potreban za Vaš dom ili poslovni prostor.
Takođe, imate mogućnost da popunite formular sa osnovnim podacima o vašem objektu, nakon čega ćete u najkraćem mogućem roku dobiti potrebne informacije.
Share this Doc