Docy

Isplativost solarne elektrane u Srbiji

Estimated reading: 2 minutes
Prikaz grafik ulaganja novca u solarne panele gde se kroz vreme vraca investicije višestruko

Fotonaponski sistemi su najperspektivniji obnovljivi izvori energije. Najčešći razlog za izgradnju je drastično smanjenje računa za električniu energiju.

Ukoliko Vaša elektrana proizvede više energije nego što vam je potrebno u toku letnjih meseci, taj višak energije koji ste imali u toku leta će se vraćati u toku zimskih meseci kad je manja proizvodnja i računi će biti umanjeni za taj iznos.

Napomena: Na kraju godine ukoliko imate više proizvedene električne energije nego potrošene višak vam se neće isplaćivati u vidu novca i zbog toga ja jako bitna konsultacija sa stručnim licem kako bi solarna elektrana u potupunosti zadovoljavala Vaše potrebe i potrebe Vaše firme.

Solarni sistemi I njihova isplativost najbolje se može videti kroz primer elektrane sa snagom instalisane snage od 5kw, 10kw, 50kw, 100kw

 

# Tip Snaga Namena Površina krova Proizvodnja godišnje Broj panela Snaga panela Proizvodnja u eurima (god.)
1 ON Grid jednofazna Solarna elektrana 2,5kw Domaćinstva, vikendice ... 22m2 3000KWH 13 200WP 0
2 ON Grid jednofazna ili trofazna Solarna elektrana 5kw Domaćinstva, kancelarije, radnje ... 25m2 6000KWH 12 450WP 0
3 ON Grid trofazna Solarna elektrana 10kw - || - 50m2 1200KWH 23 4500WP 0
4 - || - Solarna elektrana 50kw - || - 240m2 60MWH 91 550WP 4500e
5 - || - Solarna elektrana 100kw - || - 490m2 120MWH 182 550WP 9000

Sistemi od 10kw I manje koriste se za domaćinstva, dok su veći sistemi namenjeni pravnim licima koja mogu električnu energiju da koriste za svoje potrebe ili mogu prodavati celokupno proizvedenu energiju.

Share this Doc