Docy

Dozvole za solarne elektrane

Estimated reading: 2 minutes

                                        dozvole za solarne elektrane 

Republika Srbija je usvojila uredbu o proizjumerima odnosno kupcima-proizvođačima koji daje mogućnost pravnim i fizičkim licima da smanje svoje račune za električnu energiju, a i doprinesu smanjenju zagađenja životne sredine.

Nakon donošenja uredbe i menjanja Zakona o obnovljivim izvorima energije olakšao se postupak dobijanja dozvola što daje mogućnost fizičkim i pravnim licima da postanu aktivni učesnici na tržištu jer mogu sami da proizvode električnu energiju.

Usvojena je uredba da sada zainteresovani građani i privreda ceo posao mogu da završe bez kontakta sa državnom administracijom, u svega par koraka, kao i da nisu potrebni lokacijski uslovi i rešenje o građevinskoj dozvoli za solarne elektrane do 50 kw instalisane snage, što je dosad bio slučaj i u mnogome je otežavalo dobijanje dozvole.

Nakon kupovine i postavljanja solarnih panela građani bi samo trebalo da se obrate snabdevaču, putem emaila pošalju neophodnu dokumentaciju koju dobijaju od licencirane firme za ugradnju solarnih panela, posle čega bivaju priključeni na mrežu. Nakon dobijenih dozvola kupci-proizvođači dobijaju dvosmerno brojilo, što znači da svu proizvedenu energiju predaju mreži, a na kraju meseca se vidi razlika, pa će ako su proizveli više nego što su potrošili tu količinu prebaciti za sledeći mesec.

Bitno je napomenuti kod pravnih lica da višak energije se preračunava u novac i račun u narednom mesecu se umanjuje za taj iznos, što znači da energiju možete proizvoditi za sebe , ne i za dalju prodaju na tržištu. 
Zbog toga je bitno da solarna elektrana zadovoljava Vaše potrebe i da solarni sistem ne bude predimenzionisan.

Za besplatne konsultacije o dozvolama i subvencijama kontaktirajte nas.

Ukoliko se odlučite za naš solarni sistem celokupnu dokumentaciju i ishodovanje svih dozvola završava naš projektni biro

Share this Doc