Docy

Tumačenje stavki na računu za električnu energiju prozjumera ( zašto račun nikada neće biti 0 dinara )

Estimated reading: 3 minutes
račun za električnu energiju sa neto merenjem

Definicija prozjumera kupca-proizvođača u Srbiji – potrošači električne energije sa pravom proizvodnje sopstvene električne energije iz solarne elektrane i korišćenja te energije za svoje potrebe, sa predajom viškova u mrežu.

Prozjumeri ne mogu prodavati svoje viškove, već one kilovate proizvedene u toku leta mogu ’’povlačiti’’ iz mreže i trošiti ih u toku zime. Ovo je sistem neto merenja a ukupan višak kilovata nepotrošenih u mesecu u kom su proizvedeni biće iskazan u kw na računu kao zbir viška el.en.iz prethodnog obračuna i viška isporučenog u tekućem mesecu.

Svakog 1.aprila se ovi kilovati ( ako postoje viškovi koji nisu potrošeni u toku zime) brišu i proizvodnja i predaja viškova u mrežu kreće od 0.

Račun kao i samo tumačenje računa mogu biti vrlo zbunjujući za običnog građanina, ali ćemo pokušati u nastavku da Vam što više približimo i pojednostavimo kategorije na računu.

Realna potrošnja kupca proizvođača se ne vidi na računu jer prozjumer jedini ima pristup podatku koliko je njegova solarna elektrana proizvela i ovaj podatak se očitava na samom invertoru ili u aplikaciji za monitoring.

Ukupna mesečna potrošnja prozjumera tada iznosi:

Proizvodnja elektrane ( očitava se na invertoru ili u aplikaciji za monitoring) + sva preuzeta el. energija ( očitava se na računu za el energiju i ovo su kilovati povučeni iz mreže) – sva isporučena el. energija ( ovo je višak kwh koje je prozjumer proizveo a nije potrošio u ovom mesecu i koji se na računu vidi kao razlika viška el.en.za sledeći obračunski period i viška el.en.iz prethodnog obračuna).

Utrošena el.energija je obračunska kategorija koja za prosto razumevanje samog obračuna nije preterano bitna i ovde ćemo njeno objašnjenje izostaviti.

 

Kako se naknada za obračunsku snagu, trošak garantovanog snabdevanja i potrošnja u NT moraju platiti, već je logično da račun nikada neće biti ni blizu 0 din i da će uvek postojati određeni trošak.

Svakako, ugradnjom solarnih panela račun će znatno biti smanjen i uštede su više nego očigledne. Takođe, ugradnjom solarne elektrane prozjumer je zaštitio sebe od svih budućih poskupljenja el.energije u narednih 25 godina koliki je životni vek panela, i ako se na sve ovo uzme u obzir i buduća inflacija, period povrata investicije samo može biti kraći od planiranog.

Veoma je važno pravilno dimenzionisanje solarne elektrane kako bi se veličina sistema prilagodila potrošnji domaćistva, jer je tada trošak investicije najmanji a uštede su maksimalne.

 

Izmenama i dopunama Zakona o akcizama od oktobra 2023.godine ukinuta je akciza na preuzetu el.energiju i od sada će se plaćati samo na utrošenu el.energiju , što je isto kao i kod obračuna PDV-a, a nadamo se u narednom periodu i ukidanju stavke naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača el.energije za kupce-proizvođače, kako bi period otplate same investicije bio još kraći i kako bi sama investicija bila isplativija.

Share this Doc