Docy

Optimizatori – šta su i čemu služe

Estimated reading: 2 minutes
optimajzeri za solarne panele

Iako solarni optimizatori poskupljuju samu investiciju, u nekim slučajevima je njihovo korišćenje potpuno opravdano. 

Objasnićemo princip rada solarnih optimizatora, kada se koriste i kada vredi uložiti novac u njih.

Većina solarnih sistema  se sastoji od stringova, od kojih svaki string sadrži po nekoliko panela. Ukoliko je jedan panel u stringu u senci nekog drveta, dimnjaka, ili ima nečistoće na sebi koje mu smanjuju proizvodnju ( prašina, list drveta, ptičiji izmet), svi paneli u stringu će raditi kapacitetom najslabijeg.

Ovaj problem se rešava montažom solarnih optimizatora. Solarni optimizator je uređaj koji se montira na jedan panel ili na sve panele u stringu. Na ovaj način se ”premošćuje” panel koji je u senci, dok svi ostali paneli u stringu nastavljaju rad punim kapacitetom.

optimajzer za solarne panele

Jedni od najpopularnijih optimizera u Svetu su Tigo i SolarEdge.

Tigo je kompanija iz Kalifornije, čiji optimizatori imaju prednosti u odnosu na druge proizvođače

  • mogu se montirati na bilo koji brend solarnih panela
  • kompatibilni su sa svim brendovima invertora
  • ne moraju se instalirati na svaki panel.
tigo optimajzeri tap cca kit

Povezivanje i montaža optimizatora je vrlo jednostavna. Na svakom panelu se nalazi prostor za montažu ( pričvršćivanje) mikroinvertora ili optimizera. Optimizer se povezuje mc4 konektorima sa panelom, a zatim sa drugim optimizerima ili panelima u string, koji se potom povezuje u invertor.

Za monitoring i praćenje rada optimizera služi TAP ( uređaj koji se montira na krovu) i CCA logger koji prima signal i šalje podatke u mobilnu aplikaciju koja se preuzima na adroid ili play store-u.

Jedan TAP podržava do 240 optimizatora, a jedan CCA logger može primati signal od najviše 7 TAP uređaja. Dokle god je svaki optimizer udaljen manje od 10m od susednih, TAP će primati signale od svih njih i neometano će raditi.

Optimizere je moguće montirati i povezati i bez TAP i CCA za monitoring, ali je ovo opcija koju ne preporučujemo, jer je na ovaj način nemoguće pratiti rad optimizera i detektovati potencijalne probleme u budućnosti ukoliko ih bude.

Tigo optimizere kao i TAP I CCA logger možete kupiti na našem webshopu.

 

Share this Doc